13. viðauki

Heimildaskrá

Heimildir sem hafa verið gefnar út opinberlega

24 stundir.

Agnar Kl. Jónsson (2004). Stjórnarráð Íslands, fyrra bindi. Reykjavík: Sögufélag.

Akerlof, George A. (1970). „The market for “Lemons“: quality uncertainty and the market mechanism“ í The Quarterly Journal of Economics, bindi 84 nr. 3, bls. 488-500.

Alcoa (2011). Staðreyndir um starfsemi Alcoa Fjarðaáls. Slóð: http://www.alcoa.com/iceland/ic/pdf/2010/2011_factsheet_is.pdf

Alþingi (2009). Eftirlit Alþingis með framkvæmdavaldinu. Slóð: http://www.althingi.is/pdf/eftirlit_althingis_med_framkvaemdavaldinu_skyrsla.pdf

Alþingistíðindi 1929-2012.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2009). Global financial stability report – Navigating the financial challenges ahead. Slóð: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/index.htm

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2011). IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF Surveillance in 2004–07.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2012). Eftirfylgniskýrslur um Ísland (Post-Program Monitoring Discussions) (apríl og nóvember 2012).

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2012). Matsskýrsla við lok efnahagsáætlunar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Ísland (Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2008 Stand-By Arrangement).

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2006). Financial soundness indicators – Compilation guide. Slóð: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2004). Álit sendinefndar við lok starfsmannaheimsóknar. 25. október 2004

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Fjármálastöðugleikaskýrslur um Ísland 2001 – 2008.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. IV. greinar skýrslur um Ísland 1999 – 2012.

Alþjóðagjaleyrissjóðurinn. Skýrslur við endurskoðun efnahagsáætlunarinnar 2009–2011.

Andersen, Palle S. og Már Guðmundsson (1998). „Inflation and disinflation in Iceland“. Central bank of Iceland Working Paper, nr. 1. Reykjavík: Central bank of Iceland.

Andrews, Dan og Aida Caldera Sánchez (2011). „The Evolution of Homeownership Rates in Selected OECD Countries: Demographic and Public Policy Influences“. OECD Journal: Economic Studies, nr. 2011/1.

André, Christophe (2010). „A bird‘s eye view of OECD housing markets“. OECD Economics Department Working Papers, nr. 746. OECD Publishing.

Andrés Kristjánsson (1979). Vopnaskipti og vinakynni – Ævifrásögn Hannesar frá Undirfelli. Reykjavík: Örn og Örlygur.

Andritzky, Jochen, John Kiff, Laura Kodres, Pamela Madrid, Andrea Maechler, Aditya Narain, Noel Sacasa og Jodi Scarlata (2009). „Policies to mitigate procyclicality“. IMF staff position note SPN/09/09. Washington D.C.: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Anna Ingvarsdóttir, Guðjón Sívertsen, Halla Datrín S. Arnardóttir, Kristján Gunnarsson, Steingrímur Ari Arason, Lára Björnsdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Ingi Valur Jóhannsson (2000). Nefnd um leigumarkað og leiguhúsnæði – Greinargerð og tillögur. Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið.

Annaniassen, Erling (1991). Hvor nr. 13 ikke er...: Boligsamvirkets historie i Norge. Oslo: Gyldendal.

Antoni, Nils og Marianne Wiktorin (1994). Bostäder i Europa: Tyskland. Stokkholm: SABO förlag.

Arion banki. „Arion banki lýkur skuldabréfaútboði“. 20. febrúar 2012. Slóð: http://www.arionbanki.is/bankinn/fjolmidlar/frettir/frett/2012/02/20/Arion-banki-lykur-skuldabrefautbodi/

Arnar Þór Másson og Indriði H. Indriðason (2005). „Enginn kann tveimur herrum að þjóna: Stofnanir, stjórnir og halli“ í Rannsóknir í félagsvísindum VI. Ritstj. Úlfar Hauksson. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.

Arnott, Richard (1987). „Economic theory and housing“ í Handbook of regional and urban economics vol. 2. Ritstj. Edwin S. Mills. North-Holland.

Atvinnuvegaráðuneytið (2011). Skýrsla eftirlitsnefndar til efnahags- og viðskiptaráðherra, samkvæmt lögum nr. 107/2009 um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Slóð: http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Eftirlitsnefnd_.pdf

Ása Ólafsdóttir (2011). „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“ í Þjóðarspeglinum. Ritstj. Hrefna Friðriksdóttir. Slóð: http://skemman.is/stream/get/1946/10249/25558/3/Rannsoknir_i_felagsvisindum_XII_Lagadeild.pdf

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, Salvör Jónsdóttir, Davíð Þór Guðmundsson og Grétar Mar Hreggviðsson (2012). Veðja á vöxt. Byggðaþróun á stór-höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík.

Ásgeir Daníelsson, Lúðvík Elíasson, Magnús F. Guðmundsson, Björn A. Hauksson, Ragnhildur Jónsdóttir, Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Þórarinn G. Pétursson (2006). „QMM: a quarterly macroeconomic model of the Icelandic Economy“. Working paper, no. 32. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Ásgeir Daníelsson, Magnús F. Guðmundsson, Svava J. Haraldsdóttir, Þorvarður T. Ólafsson, Ásgerður Ó. Pétursdóttir, Thórarinn G. Pétursson og Rósa Sveinsdóttir (2011). QMM: a quarterly macroeconomic model of the Icelandic economy, version 2.2. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson, Valdimar Ármann, Brice Benaben og Stefania Perrucci (2012). Nauðsyn eða val? Verðtrygging, vextir og verðbólga á Íslandi. Reykjavík: Samtök fjármálafyrirtækja.

Ásmundur Helgi Steindórsson og Magnús Gísli Eyjólfsson (2009). Mat á uppbyggingu á þjónustumiðstöð. Slóð: http://alftaneshreyfingin.blog.is/users/a3/alftaneshreyfingin/files/3_mat_a_skuldatholi_sveitarfelagsins_lftaness_vegna_thjonustumi_sto_var.pdf

Basel committee of banking supervision (2006). „Studies on credit risk concentration“. Working Paper nr. 15. Basel: Bank for International Settlements. http://www.bis.org/publ/bcbs_wp15.htm

Basel committee of banking supervision (2010). „Countercyclical capital buffer proposal“. Consultative document. Basel: Bank for International Settlements. http://www.bis.org/publ/bcbs172.pdf

Baumgartner, Frank R. og Bryan D. Jones (2002). Policy Dynamics. Chicago: The University of Chicago Press.

Bengtsson, Bo (2006). „Sverige – kommunal allmännytta och korporativa särintressen“ í Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo og Bo Rothstein (2007). „Precisionsbombningens problem – välfärdsstaten och bostadspolitiken” í Bostadsmarknaden på 2000-talet, bls. 246–298. Stokkholm: SNS 1997.

Bernanke, Ben S. (2004). The great moderation. Ræða hjá Eastern Economic Association í Washington D.C. 20. febrúar 2004.

Bernanke, Ben S. (2005). The global saving glut and the U.S. current account deficit. Ræða hjá Virginia association of economists í Richmond, Virginia. 10. mars 2005.

Bhattaharya, Anand K. og William S. Berliner (2005). „An overview of mortgages and the mortgage market“ í The handbook of fixed income securities. Ritstj. Frank J. Fabozzi. 7. útg. McGraw-Hill.

Bjarni Bragi Jónsson (1998). Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi. Reykjavík: Seðlabanki Íslands. Slóð: http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1589

Bluhm, Ghristian, Lundger Overbeck og Christoph Wagner (2010). An Introduction to Credit Risk Modeling. Taylor & Francis.

Bréf til nefndasviðs Alþingis frá Alþýðusambandi Íslands, undirritað af Gylfa Arnbjörnssyni. 15. apríl 2004. Slóð: http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=130&malnr=785&dbnr=1920&nefnd=fÈl

Chan-Lau, Jorge A. (2006). „Fundamental-based estimation of default probabilities: a survey“. IMF Working Paper nr. 149. Washington D.C.: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Cohen, Michael D., James G. March og Johan P. Olsen (1972). „A garbage can model of organisational choice.“ Administrative Science Quarterly, 17. bindi.

Columba, Francesco, Wanda Cornacchia og Carmelo Salleo (2009). „Financial sector developments and pro-cyclicality“. Vox – Reserch-based policy analysis and commentary from leading economists. http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3722

Office of the Comptroller of the Currency (2011). Concentrations of credit. Washington D.C. Slóð: http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/Concentration-HB-Final.pdf

Crawford, Alexander (2005). „Collateralized mortgage obligations“ í The handbook of fixed income securities. Ritstj. Frank J. Fabozzi. 7. útg. McGraw-Hill.

Creditfixings

Crowe, Christopher, Giovanni Dell´ariccia, Denize Igan og Pau Rabanal (2011).„Policies for macrofinancial stability: options to deal with real estate booms“. IMF discussion note SDN/11/02. Washington, D.C.: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Cvitanic, Jaksa og Fernando Zapatero (2004). Introduction to the economics and mathematics of financial markets. London: The MIT press.

Danske Markets (2012). Danish Covered Bond Handbook. Slóð: http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Documents/Other/Danish-Covered-Bond-Handbook-2012.pdf

Drehmann, Mathias, Claudio Borio og Kostas Tsatsaronis (2011). „Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates“. BIS Working Papers nr. 355. Basel: Bank for International Settlements.

Drobny, Steven (2006). Inside the house of money. New Jersey: Wiley.

Droste, Christiane og Thomas Knorr-Siedow (2007). „Social Housing in Germany” í Social Housing in Europe. London: LSE.

DV.

Efnahags- og framfarastofnunin. Landaskýrslur um Ísland 1998 – 2011.

Efnahags- og framfarastofnunin. OECD Economic Outlook 2004 – 2007.

Eggert G. Þorsteinsson (1964). „Staðreyndir og hugleiðingar um verkamannabústaði“ í Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík 25 ára. Reykjavík: Byggingarfélag verkamanna.

Egill Þórarinsson (2012). Húsnæðisstefna og uppbygging lítilla íbúða á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2003–2008. Óútgefin meistaraprófsritgerð. Slóð: http://skemman.is/handle/1946/13311

Einar Már Guðmundsson (2000). Draumar á jörðu. Reykjavík: Mál og menning.

Eisenbeis, Robert, Larry D. Wall og Scott W. Frame (2004). „Resolving large financial intermediaries: banks versus housing enterprise“, Atlanta Fed Working Paper nr. 23a. Georgia: Federal Reserve Bank of Atlanta.

Elekdag, Selim og Yiqun Wu (2011). „Rapid credit growth: boon or boom-bust?“. IMF Working Paper nr. 241. Washington D.C: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Elín Guðjónsdóttir (2000). „Íslenskur hlutafjármarkaður“. Peningamál 2000/3. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Ellen, Ingrid Gould, John Napier Tye og Mark A. Willis (2010). Improving U.S. housing finance through reform of Fannie Mae and Freddie Mac: Assesing the options. New York: NYU Furman Center for Real Estate and Urban Policy.

Fabozzi, Frank J., Anthony B. Sanders, David Yuen og Chuck Ramsey (2005). „Nonagency CMOs“ í The handbook of fixed income securities. Ritstj. Frank J. Fabozzi. 7. útg. McGraw-Hill.

Fannie Mae (2011). An Introduction to Callable Debt Securities. Slóð: http://www.fanniemae.com/resources/file/debt/pdf/understanding-debt/Callable_Brochure.pdf

Ferguson, Roger W., jr., Philipp Hartmann, Fabio Panetta og Richard Portes (2007). International Financial Stability. CEPR.

Félagsbústaðir hf. Slóð: http://www.felagsbustadir.is/?PageID=604

Félagsmálaráðuneytið (2004). Íslenskur húsaleigumarkaður staða og horfur. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/leigumarkadur/islenskur-leigumarkadur.PDF

Félagsmálaráðuneytið (2004). Skýrsla nefndar um mat á framkvæmd viðbótarlána. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/skyrsla-vidbotarlan04.pdf

Félagsmálaráðuneytið og Íbúðalánasjóður (2000). Könnun á þörf fyrir leiguhúsnæði. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/1998.pdf

Fjárhaldsstjórn sveitarfélagsins Álftaness (2010). Úttekt á rekstri og áætlun 2011 til 2014 – Sveitarfélagið Áftanes. Slóð: http://eldri.alftanes.is/Files/Skra_0046579.pdf

Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Ríkiskassinn – orðskýringar. [sótt 8. apríl 2013]. Slóð: http://www.rikiskassinn.is/ordskyringar/

Fjármálaeftirlitið (2007). Reglur um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja. Slóð: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f051707c-8c23-4e99-a305-68dcb6f97a29

Fjármálaeftirlitið (2008). Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda Landsbanka Íslands hf. 9. október 2008. http://www.fme.is/media/akvardanir/9.-oktober-2008.pdf

Fjármálaráðuneytið (2000). Ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana – Nefndarálit. Slóð: http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Abyrgd-valdssvid-forstodumanna2000-2.pdf

Fjársýsla ríkisins. Ríkisreikningar fyrir árin 2000–2011.

Forsætisráðuneytið (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda – Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Forsætisráðuneytið (2006). Alþjóðleg fjármálastarfsemi á Íslandi – Nefnd forsætisráðherra um alþjóðlega fjármálastarfsemi. Slóð: http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla.pdf

Forsætisráðuneytið (2010). Samhent stjórnsýsla – skýrsla nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands. Slóð: http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/lokaskyrsla-stjornarradslaganefnd.pdf

Forsætisráðuneytið(2007). Starfsskilyrði stjórnvalda. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Frederickson, George H., Kevin B. Smith, Cristopher W. Larimer og Michael J. Licari (2011). The public administration theory primer. Boulder: Westview press.

Fréttablaðið.

Fundargerð samkeppnisráðs 7. júní 2005. Ákvörðun nr. 19/2005. Uppgreiðslugjald af neytendalánum. Slóð: http://www.neytendastofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=505

Gadanecz, Blaise og Kaushik Jayaram (2009). Measures of financial stability – a review. IFC Bulletin nr. 31. Basel: Bank for International Settlements. Slóð: http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb31ab.pdf

Garðar Jónsson (2009). Rannsókn á fjárreiðum og rekstri Sveitarfélagsins Álftaness. Slóð: http://www.mbl.is/media/76/1876.pdf

Gerður Ísberg (2002). „Millibankamarkaður með gjaldeyrisskiptasamninga“. Peningamál 2002/3. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Gerður Ísberg og Þórarinn G. Pétursson (2003). „Inngrip Seðlabanka Íslands á innlendum gjaldeyrismarkaði og áhrif þeirra á gengi krónunnar“. Peningamál 2003/1. Reykjavík: Seðlabanki.

Gestur Páll Reynisson (2009). Aðstoðarmenn ráðherra, bakgrunnur, hlutverk og frami. Óútgefin B.A. ritgerð. Slóð: http://hdl.handle.net/1946/3059.

Gibb, Kenneth (2003). „Urban housing models“ í Housing Economics & Public Policy, bls. 22-37. Blackwell.

Giourard, Nathalie og Sveinbjörn Blöndal (2001). „House prices and economic activity“.OECD Working Paper nr. 279. OECD Publishing.

Goodhart, Charles (2009). „Procyclicality and financial regulation“. Estabilidad Financiera. Seðlabanki Spánar. Slóð: http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/09/May/Fic/ief0116.pdf

Granovetter, Mark (1978). „Threshold Models of Collective Behaviour“. American Journal of Sociology, bindi 83.

Greenspan, Alan (1996). The challenges of central banking in a democratic society. Ræða hjá The American enterprise institute for public policy research í Washington D.C. 5. desember 1996.

Guðmundur G. Gunnarsson. „Fjárhagsáætlun 2009“. 5. desember 2008. http://alftanes.xd.is/?action=grein&id=14833 [sótt 17. maí 2013].

Guðmundur Hannesson (1916). Um skipulag bæja. Reykjavík.

Guðmundur Hálfdanarson og Svanur Kristjánsson (1993). Íslensk þjóðfélagsþróun 1880–1990. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon ritstj. (1997). Hagskinna – sögulegar hagtölur um Ísland. Reykjavík: Hagstofa Íslands.

Guðmundur Rúnar Árnason (1993). Sociala bostäder – Del av samnordiskt projekt. Reykjavík: Húsnæðisstofnun ríkisins.

Gunnar Helgi Kristinsson (2006). „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi“. Stjórnmál og stjórnsýsla, 1. tbl.

Gunnar Helgi Kristinsson (2007). “Lýðræðisleg ábyrgð og rekstrarform stjórnsýslu”. Stjórnmál og stjórnsýsla, 2. tbl.

Hagfræðistofnun (2003). Áhrif rýmri veðheimilda Íbúðalánasjóðs á húsnæðisverð og hagstjórn. Slóð: http://www.sa.is/frettir/pdf_skjol/pdf_skjol_2003/skyrsla_hagfrstofnunar_um_rymri_vedheimildir.pdf

Hagfræðistofnun (2011). Þróun á húsnæðismarkaði og samanburður við önnur lönd. Slóð: http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/2011/C11_03_Throun_a_husnaedismarkadi_og_samanburdur_vid_onnur_lond.pdf

Hagfræðistofnun (2012). Opinber framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla og leikskóla. Slóð: http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/2012/Opinber%20framlog%20til%20skola%20C12_05.pdf

Hagstofa Íslands.

Hagstofa Íslands (1967). Tölfræðihandbók – Tölur um íbúðabyggingar alls á öllu landinu 1930-1964.

Hagstofa Íslands (1976). Tölfræðihandbók 1974.

Hagstofa Íslands (2002). Landshagir 2002.

Hagstofa Íslands (2004). „Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2000–2002“. Hagtíðindi – Vísitölur, laun, tekjur, neysla. 2004:4, 24. júní 2004.

Hagstofa Íslands (2005). „Vísitala neysluverðs apríl 2004–2005“ Hagtíðindi – Verðlag og neysla. 2005:2, 3. maí 2005.

Hagstofa Íslands (2011). „Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2008–2010“ Hagtíðindi – Verðlag og neysla. 2011:2, 9. desember 2011.

Hagstofa Íslands (2012). „Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2009–2011“ Hagtíðindi – Verðlag og neysla. 2012:1, 6. desember 2012.

Halldór Sveinn Kristinsson (2002a). „Skuldabréfamarkaður á Íslandi“. Peningamál 2002/1. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Halldór Sveinn Kristinsson (2002b). „Millibankamarkaður með krónur“. Peningamál 2002/3. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Hallur Magnússon (2008). Átökin um Íbúðalánasjóð. Herðubreið. Bls 22-27.

Hallur Magnússon, Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir og Guðmundur Guðmarsson (2010). Aðdragandi, innleiðing og áhrif breytinga á útlánum Íbúðalánasjóðs 2004 – Greinagerð vegna Rannsóknarskýrslu Alþingis. Reykjavík: Íbúðalánasjóður.

Hallur Magnússon. 21. apríl 2008. Slóð: http://hallurmagg.blog.is/blog/hallurmagg/entry/518717/

Hårde, Ulla (1993). Bostäder i Europa: Storbritannien. Stokkhólmur: SABO förlag.

Háskólinn á Bifröst, Ársskýrsla Háskólans á Bifröst 2008–2009.

Hedenmo, Martin og Fredrik von Platen (2007). Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år. Karlskrona: Boverket.

Hedström, Peter (2005). Dissecting the social: On the principles of analytical sociology. New York: Cambridge University Press.

Hedström, Peter og Richard Swedberg (1998). Social mechanisms: an analytical approach to social theory. Cambridge University Press.

Henderson, J. Vernon og Yannis M. Ioannides (1983). „A model for tenure choice“. American Economic Review, 73. bindi, bls. 98-113.

Hjalti Jóhannesson ritstj., Enok Jóhannsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson, Kjartan Ólafsson, Sigrún Sif Jóelsdóttir og Valtýr Sigurbjarnarson (2010). „Rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi – Lokaskýrsla: Stöðulýsing í árslok 2008 og samantekt yfir helstu áhrif 2002–2008“. Rannsóknarrit nr. 9. Akureyri: Byggðarannsóknastofnun Íslands, Þróunarfélag Austurlands, Byggðastofnun og iðnaðarráðuneytið.

Hoffman, Johan (1963). Íbúðabyggingar og fjárframlög til þeirra á Íslandi.

Hrönn Pétursdóttir (2010). Vannýtt íbúðarhúsnæði í Fjarðarbyggð og á Fljótsdalshéraði. Reykjavík: Íbúðalánasjóður.

Hull, John C. (2006). Options, futures, and other derivatives. New Jersey: Prentice Hall.

Húsnæðisstofnun ríkisins. Ársskýrslur Húsnæðisstofnunar ríkisins 1975–1998.

Húsnæðisstofnun ríkisins. Byggingarsjóður verkamanna, félagsíbúðadeild – Ársskýrsla 1998.

Igan, Deniz og Prakash Loungani (2012). „Global housing cycles“. IMF Working Paper nr. 217. Washington D.C: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Innanríkisráðuneytið. „EFS leggur til skipan fjárhaldsstjórnar fyrir Sveitarfélagið Álftanes“. 4. febrúar 2010 http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni-raduneytis/sveitastjornarmal/frettir/nr/23926

Íbúðalánasjóður (2000). Íbúðalánasjóður – Stofnefnahagsreikningur 1. janúar 1999. Slóð: http://www.ils.is/library/Skyrslur-og-samningar/arsskyrslur/Stofnefnah.reikn01011999.pdf

Íbúðalánasjóður (2002). Ársskýrsla Húsnæðisstofnunar ríkisins 1998.

Íbúðalánasjóður (2004). Exchange offer memorandum. 28. júní 2004. Slóð: http://www.ils.is/library/Reglur---pdf/ProspectusHFF24_34_44.pdf

Íbúðalánasjóður. „Lánsfjárhæðir og veðsetningarhlutfall“. Slóð: http://www.ils.is/einstaklingar/kjor-og-kostir/lansfjarhaedir-og-vedsetningarhlutfall/ [Sótt á vefinn 17. janúar 2013]

Íbúðalánasjóður. „Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra“ í ársreikningi Íbúðalánasjóðs 2012.

Íbúðalánasjóður. Ársreikningar 2010–2012.

Íbúðalánasjóður. Ársskýrslur 1999–2012.

Íbúðalánasjóður. Mánaðarskýrslur Íbúðalánasjóðs mars 2001 – janúar 2013.

Íslandsbanki. „Viðskipti með sértryggð skuldabréf hefjast í Kauphöll“. 7. desember 2011. Slóð: http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/frettir/frett/2011/12/07/Vidskipti-med-sertryggd-skuldabref-hefjast-i-Kaupholl-/

Íslandsbanki. „Lítill tími til stefnu: Húsbréfaskiptin og hagsmunir minni fjárfesta“. 25. júní 2004. Slóð: http://app.isb.is/Markadir/Greining/BirtaMorgunkorn.aspx?id=1382&queueid=1181

Íslandsbanki. „Jákvæð viðbrögð við fréttum af fyrirkomulagi skuldabréfaskipta ÍLS“. 24. júní 2004. Slóð: http://app.isb.is/Markadir/Greining/BirtaMorgunkorn.aspx?id=1374&queueid=1175

Íslandsbanki. „Skuldabréfaskipti ÍLS: Fjármagnsskattur setur strik í reikninginn“. 28. júní 2004. Slóð: http://app.isb.is/Markadir/Greining/BirtaMorgunkorn.aspx?id=1388&queueid=1185

Íslandsbanki. „Tveir flokkar sértryggðra skuldabréfa stækkaðir“. 12. nóvember 2012. Slóð: http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/frettir/frett/2012/11/12/Tveir-flokkar-sertryggdra-skuldabrefa-staekkadir-/

Jensen, Lotte (2006). „Danmark – lokal bondedemokrati och nationell korporatism“. Í Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Jiménez, Gabriel og Saurina Jesus (2006). „Credit cycles, credit risk, and prudential regulation“. International Journal of Central Banking, bindi 2:2.

Jones, Bryan D. og Frank R. Baumgartner (2005). The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems. Chicago: University of Chicago Press.

Jóhannes Nordal og Ólafur Tómasson (1984). „Frá floti til flots: Þættir úr sögu gengismála 1922–1973“ í Klemensarbók, ritstj. Sigurður Snævarr. Reykjavík: Félag viðskipta- og hagfræðinga.

Jóhannes Sigurðsson (2005). Álitsgerð um heimildir Íbúðalánasjóðs til lánveitinga, fjármögnunar og áhættustýringar. Reykjavík: Fjármálaréttarstofnun Háskólans í Reykjavík.

Jón Blöndal (1942). „Húsnæðismál bæjanna“ í Félagsmál á Íslandi. Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið.

Jón G. Maríasson (1954). „Byggingarsjóður verkmanna“ í Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík 15 ára. Reykjavík: Byggingarfélag verkmanna.

Jón Rúnar Sveinsson (2005). „Meginþættir í húsnæðisstefnu Íslendinga á 20. öld“ í Ársskýrsla Fasteignamats ríkisins 2005. Reykjavík: Fasteignamat ríkisins.

Jón Rúnar Sveinsson (2009). Lokun félagslega húsnæðiskerfisins – Hvað kemur í staðinn?

Jón Rúnar Sveinsson. „Húsnæðismál í Bretlandi“. Morgunblaðið. 7. janúar 2003. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/707496/

Jón Rúnar Sveinsson. „Húsnæðismál í Danmörku“. Morgunblaðið. 25. júní 2002. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/675044/

Jón Rúnar Sveinsson. „Húsnæðismál í Noregi“. Morgunblaðið. 27. ágúst 2002. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/684544/

Jón Rúnar Sveinsson. „Húsnæðismál í Þýskalandi“. Morgunblaðið. 5. janúar 2004. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/773182/

Jón Rúnar Sveinsson.“ Húsnæðismál í Svíþjóð“. Morgunblaðið. 30. júlí 2002. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/680441/

Jón Þorvaldur Heiðarsson (2005). „Rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi – Íbúafjöldi og þörf á íbúðarhúsnæði á Austurlandi árið 2008“. Rannsóknarrit nr. 1. Akureyri: Byggðarannsóknastofnun Íslands, Þróunarfélag Austurlands, Byggðastofnun og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið.

Jón Þorvaldur Hreiðarsson, Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson (2007). Olíuhreinsistöð á Vestfjörðum – Skoðun á völdum samfélagsþáttum. Akureyri: Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.

Jussil, Sune (2000). „Stora ändringar av bostadsfinansieringen i Sverige” í Bostadsfinansieringen i framtiden – pågående förändringar och deras konsekvenser. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Karlberg, Björn og Martti Lujanen (2004). „Housing finance“ í Housing and housing policy in the Nordic countries. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Kauphöll Íslands.

Kaupþing. „Vel heppnuð endurskipulagning sértryggðra skuldabréfa Kaupþings“. 25. janúar 2012. Slóð: http://www.kaupthing.com/Pages/4271?NewsID=4441

Kaupþing. Prospectus – Kaupthing Bank hf. ISK 200,000,000,000 Covered Bond Programme. 30. mars 2006. Slóð: http://www.kbbanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7635

Kim, Chang-Jan og Charles R. Nelson „Has the U.S. economy become more stable? A Bayesian approach based on a Markov-switching model of the business cycle“. The Review of Economics and Statistics. Bindi 81.

King, Thomas B., Daniel A. Nuxoll og Timothy J. Yeager (2005). „Are the causes of bank distress changing? Can researchers keep up?“ FDIC Working Paper nr. 3. Missouri: Federal Reserve Bank of St. Louis.

Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2. útg. New York: Longman.

Kiøsterud, Tore (2000). „Boligpolitikk og boligfinansiering i Norge, noen aktuelle problemstillinger“. Í Bostadsfinasieringen i framtiden – pågående förändringar och deras konsekvenser. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Koliba, Christopher, Jack W. Meek, og Asim Zia (2011). Governance Networks in Public Administration and Public Policy. Boca Raton: CRC Press.

KPMG. Íbúðalánasjóður – Endurskoðun ársreiknings 2000–2011.

KPMG (2010). Sveitarfélagið Álftanes – Tillögur bæjarstjórnar um fjárhagslegar aðgerðir. Slóð: http://eldri.alftanes.is/Files/Skra_0039563.pdf

Kragh, Jørgen (2000). „Boligfinansieringen i Danmark – forandringer og konsekvenser“. Í Bostadsfinansieringen i framtiden – pågående förändringar och deras konsekvenser. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Lagastofnun Háskóla Íslands (1987). Álitsgerð um stjórnsýslulega stöðu Húsnæðisstofnunar.

Landsbankinn. Slóð: http://soguvefur.landsbanki.is/r.landsbanki.is/

Lánasýsla ríkisins (2005). Ársskýrsla 2004.

Lánasýsla ríkisins. Markaðsupplýsingar. Slóð: http://www.lanamal.is/GetAsset.ashx?id=3004

Lára Kristín Sturludóttir (2012). Nauðungarsala íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum 2001–2011. Keflavík: Sýslumaðurinn í Keflavík.

Lea, Michael (2010). International Comparison of Mortgage Product Offerings. Slóð: http://www.housingamerica.org/rIha/rIha/Publications/74023_10122_research_rIha_lea_report.pdf

Lind, Olaf og Jonas Møller (1994). Folkebolig Boligfolk. Politik og praksis i boligbevægelsens historie. Kaupmannahöfn: Boligselskabernes Landsforening.

Lindblom, Charles E. (1959). „The science of „muddling through“. Public Administration Review, bindi 19.

Lindblom, Charles E. (1979). „Still Muddling, not yet through“. Public Administration Review, bindi 39.

Lujanen, Martti (2004). „Main lines of Nordic housing policy“ í Housing and housing policy in the Nordic countries. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Lujanen, Martti og Hans-Åke Palmgren (2004). „The housing market, housing production and housing standards“. Í Housing and housing policy in the Nordic countries. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Lupia, Arthur (2003). „Delegation and its Perils“. Í Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Lütkebohmert, Eva (2008). Concentration Risk in Credit Portfolios. Berlin: Springer.

Lúðvík Elíasson og Þórarinn G. Pétursson (2009) „The residential housing market in Iceland: Analysing the effects of mortgage market restructuring“. Central Bank of Iceland Working Paper, nr. 29. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Magnús Árni Skúlason (2008). Íbúðamarkaðurinn á Suðurnesjum – úttekt unnin fyrir stjórn Íbúðalánasjóðs. Reykjavík: Reykjavík Economics Nónó ehf.

Magnús Árni Skúlason (2008). Samantekt um íbúðamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Vesturlandi, Suðurnesjum og á Austurlandi – úttekt unnin fyrir stjórn Íbúðalánasjóðs. Reykjavík: Reykjavík Economics Nónó ehf.

Magnús Gunnarsson og Kjartan Þór Eiríksson (2007). Greinargerð vegna fundar með efnahags- og skattanefnd. Keflavík: Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar.

March, James G. (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: The Free Press.

Margrét Pétursdóttir, Ása Ólafsdóttir, dr. Ómar H. Kristmundsson og Gestur Páll Reynisson (2012). Skýrsla úttektarnefndar um Orkuveitu Reykjavíkur. Reykjavík: Reykjarvíkurborg.

Már Guðmundsson (2009). „Hin alþjóðlega fjármálakreppa: Rætur og viðbrögð“. Skírnir. Vor 2009.

McElravey, John (2005). „Residential asset-backed securities“ í The Handbook of Fixed Income Securities. Ritstj. Frank J. Fabozzi. 7. útg. McGraw-Hill

Mehra, Rajnish og Edward C. Prescott (2003). „The Equity Premium in Retrospect“ í Handbook of the Economics of Finance. Ritstjóri G.M. Constantinides. Philadelphia: Elsevier.

Merton, Robert K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.

Miller, Marcus, Paul Weller og Lai Zhang (2002). „Moral hazard and the U.S. stock market: analyzing the „Greenspan put““ The Economic Journal, bindi 112, bls. C171-C186.

Minnisblað Árna Magnússonar um mögulega framtíðarskipan íbúðalána. 28. mars 2003.

Minnisblað Íbúðalánasjóðs um fund fulltrúa Íbúðalánasjóðs og félagsmálaráðuneytisins með félagsmálanefnd. 15. apríl 2004. http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=130&malnr=785&dbnr=1935&nefnd=f%E9l

Mintzberg, Henry (1983). Structure in Fives: designing effective organisations. London: Prentice-Hall.

Moody‘s Investors Service (2006). „Rating Action: Moody‘s assignes provisional (P)Aaa rating to first Icelandic covered bonds issued by Kaupthing Bank hf.“ Global Credit Research Rating Action 7. febrúar 2006.

Morgunblaðið.

Neytendasamtökin (2011). Leiguverð – skýrsla um niðurstöður könnunar Neytendasamtakanna á leiguverði húsnæðis. Slóð: http://ns.is/ns/upload/files/pdf-skrar/leiguverd-skyrsla.pdf

Nordal, Kjell Bjørn og Haseeb Syed (2010). A model for predicting aggregated corporate credit risk. Oslo: Norges bank.

Nýsir hf. ráðgjafarþjónusta (2002). Mat á samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum álvers á Reyðarfirði.

O‘Sullivan, Arthur (2009). Urban Economics. Irwin: McGraw-Hill.

OECD (2011). „Housing and the economy: policies for renovation“ í Economic Policy Reforms 2011 – going for Growth. OECD Publishing.

Ólafur Ásgeirsson (2012). Íbúðalánasjóður – Mat á áhættu og eiginfjárþörf ásamt tillögum að aðgerðum. Slóð: http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/skjal/ILS_Mat_a_ahaettu_og_eiginfjarthorf_122012.pdf

Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir (2004). Húsakönnun – Austurstræti - Lækjargata - Skólabrú - Pósthússtræti. Slóð: http://www.minjasafnreykjavikur.is/Portaldata/12/Resources/skjol/skyrslur/skyrsla_107.pdf

Poterba, James M. (1984). „Tax subsidies to owner-occupied housing: an asset-market approach“. The Quarterly Journal of Economics. New Jersey: John Wiley and Sons.

Power, Anne (1993). Hovels to High Rise – State Housing in Europe since 1850. London: Routledge.

Pratt, John W. og Richard Zeckhauser (1985). Principals and agents: the stucture og business. Boston: Harvard business school press.

Pressan.

Rajan, Raghuram G. (1994). „Why bank credit policies fluctuate: A theory and some evidence“. The Quarterly Journal of Economics, bindi 109.

Rajan, Raghuram G. (2010). Fault lines: how hidden fractures still threaten the world economy. New Jersey: Princeton University Press.

Rannsóknarnefnd Alþingis, ritstj. Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Reykjavík.

Reiersen, Elsa og Elisabeth Thue (1996). De tusen hjem – Den Norske Stats Husbank 1946–1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Reinhart, Carmen M. og Kenneth Rogoff (2009 ). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press.

Reykjavíkurborg. Árbók Reykjavíkurborgar 1984. Reykjavík: Fjármála- og hagsýsludeild Reykjavíkurborgar.

Reykjavíkurborg. Árbók Reykjavíkurborgar 1988. Reykjavík: Fjármála- og hagsýsludeild Reykjavíkurborgar.

Ríkisendurskoðun (1990). Skýrsla ríkisendurskoðunar um fjárhagsstöðu Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna. Slóð: http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/skhusnl.pdf

Ríkisendurskoðun (1996). Stjórnsýsluendurskoðun á Húsnæðisstofnun ríkisins. Slóð: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/husnst.pdf

Ríkisendurskoðun (1998). Innra eftirlit. Slóð: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/innra.pdf

Ríkisendurskoðun (1999). Innri endurskoðun. Slóð: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/innendur.pdf

Ríkisendurskoðun (2005). Íbúðalánasjóður – Um aðdraganda og gerð lánasamninga sjóðsins við fjármálastofnanir vegna áhættustýringar. Slóð: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/ibudalanasjodur.pdf

Ríkisendurskoðun (2006). Úttekt á fjárhagsstöðu Íbúðalánasjóðs.

Ríkisendurskoðun (2010). Athugun á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins Álftaness. Slóð: http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Alftanes1.pdf

Ríkisskattstjóri. Ársreikningaskrá.

Romer, David (2006). Advanced macroeconomics. Irwin: Mcgraw – Hill.

Rósmundur Guðnason (2004). „Hvernig mælum við verðbólgu?“. Fjármálatíðindi, bindi 51:1.

Salamon, Lester M. (2002). Tools of Government: a Guide to the New Governance. New York: Oxford university press.

Samband íslenskra sveitafélaga. Árbók sveitarfélaga 2012. Slóð: http://www.samband.is/media/arbok-2012/Arbok-sveitarfelaga-2012.pdf

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja (2003). Markaðsvæðing húsnæðisfjármögnunar á Íslandi. Slóð: http://www.sa.is/frettir/pdf_skjol/pdf_skjol_2003/sbv_skyrsla_feb_2003.pdf

Samtök fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóður, Landssamtök lífeyrissjóða og slitatjórn SPRON, Samkomulag um verklagsreglur um sérstæka skuldaaðlögun einstaklinga. Slóð: http://sff.nwc.is/sites/default/files/2-undirritun_-_verklagsreglur_um_sertaka_skuldaadlogun1.pdf

Samtök fjármálafyrirtækja. „Útgáfa sértryggðra skuldabréfa Glitnis fær hæsta lánshæfismat“. 28. mars 2008.

Seðlabanki Íslands (2004). Efnahagsleg áhrif breytinga á fyrirkomulagi lánsfjármögnunar íbúðarhúsnæðis. Slóð: http://sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=919

Seðlabanki Íslands (2008). „Reglur nr. 808/2008 um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands“. 22. ágúst 2008.

Seðlabanki Íslands. Fjármálastöðugleiki 2000–2013.

Seðlabanki Íslands. Peningamál. 1999–2013.

Seðlabanki Íslands (2009). „Reglur nr. 533/2009 um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands“. 26. júní 2009.

Seðlabanki Íslands (2012). Varúðarreglur eftir fjármagnshöft. Sérrit númer 6.

Seðlabanki Íslands. Ársskýrslur 2003–2008.

Seðlabanki Íslands. Hagvísar. Slóð: http://www.sedlabanki.is/utgafa-og-raedur/rit-og-skyrslur/hagvisar/

Shanazarian, Hovick og Per Åsberg-Sommar (2008). „Macroeconomic Impact on Expected Default Freqency“. Sveriges Riksbank Research Paper Series, nr. 51. Stokkhólmur: Sænski seðlabankinn.

Shanazarian, Hovick og Per Åsberg Sommar (2009). Interdependencies between expected default frequency and the macro economy. Stokkhólmur: Sænski seðlabankinn.

Shelter (2009). Shelter Factsheet – Housing Tenure. Slóð: http://england.shelter.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166532/Factsheet_Housing_tenure.pdf

Shiller, Robert J. (2000). Irrational Excuberance. Princeton University Press.

Shiller, Robert J. (2005). Irrational Excuberance. Broadway.

Sigríður Kristjánsdóttir (2007). Deciphering the contemporary urban landscape of Reykjavík, Iceland by applying the concepts and methods of Caniggia and Conzen. University of Birmingham.

Sigurður E. Guðmundsson (2002). Kjaradeilur og félagsmálalöggjöf á tíma viðreisnarstjórnar 1960–1971. Lokaritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands.

Sigurður Jóhannesson (2010). Hagvöxtur landshluta 2003–2008. Reykjavík: Byggðastofnun.

Sigurður Jóhannesson og Sigurður Árnason (2011). Hagvöxtur landshluta 2004–2009. Reykjavík: Byggðastofnun.

Sigurður Jóhannesson, Anna Guðrún Ragnarsdóttir og Kári S. Friðriksson (2010). Ástand og horfur á húsnæðismarkaði. Reykjavík: Hagfræðistofnun.

Sigurður Snævarr (1993). Haglýsing Íslands. Slóð: https://notendur.hi.is/ajonsson/kennsla_2012/Haglysing.pdf

Simon, Herbert A. (1947). Administrative Behavior. New York: The Free Press.

Skipulagsstofnun (2003). Leiðbeiningar um gerð aðalskipulags – ferli og aðferðir. Slóð: http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/gerd%20adalsskipulags.pdf

Solttila, Heikki og Vesa Vihriälä (1994). „Finnish banks‘ problem assets: result of unfortunate asset structure or too rapid growth?“ Discussion Paper, nr. 23. Seðlabanki Finnlands.

Sparisjóður Hafnarfjarðar (2003). Fréttabréf. 1 tbl. desember 2003.

Stjórnarráð Íslands. Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 2003.

Stjórnarráð Íslands. Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1995.

Stjórnartíðindi 1929–2012.

Stock, James H. og Mark W. Watson (2002). „Has the business cycle changed and why?“ NBER Macroeconomics Annual 2002. Bindi 17. Ritstj. Mark Gertler og Kenneth Rogoff.

Stock, James H. og Mark W. Watson (2005). „Understanding changes in international business cycle dynamics“. Journal of the European Economic Association. Bindi 3(5).

Strøm, Kaare, Wolfgang C. Müller og Torbjörn Bergman (2003). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Strömberg, Thord og Ingemar Elander (2001). „Från lokala välfärdsregimer till fragmenterade partnerskap“ í Den motsägelsefulla staden. Vardagsliv och urbana regimer. Lund: Studentlitteratur.

Sumarliði R. Ísleifsson (2013). Í samtök – Saga Alþýðusambands Íslands. Fyrsta bindi. Reykjavík: Forlagið.

Sumarliði R. Ísleifsson (2013). Til velferðar – Saga Alþýðusambands Íslands. Seinna bindi. Reykjavík: Forlagið.

Summers, Peter M. (2005). „What caused the great moderation? Some cross country evidence“. Economic Review. 3. ársfj. 2005. Federal Reserve Bank of Kansas City.

The institute of internal auditors. „Definition of Internal Auditing“. Slóð: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx [sótt 8. apríl 2013]

Turnovsky, Stephen J. og Toshiyuki Okuyama (1994). „Taxes, housing, and capital accumulation in a two-sector growing economy“. Journal of Public Economics, bindi 53. Amsterdam: Elsevier.

Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála (2012). Úrskurður í máli nr. 114/2011, 22. febrúar 2012.

Varasjóður húsnæðismála (2005).Varasjóður húsnæðismála – Árangursmat 2005.

Varasjóður húsnæðismála (2012).Varasjóður húsnæðismála – Árangursmat 2011.

Velferðaráðuneytið (2011). Áfangaskýrsla samstarfshóps á Suðurnesjum. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/velferdarvakt09/30062011_Afangaskyrsla_Sudurnes.pdf

Velferðaráðuneytið (2012). Skýrsla vinnuhóps til að efla og samræma öflun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/2012-02-15_Skyrsla-vinnuhops-til-ad-efla-og-samraema-oflun-og-midlun-upplysinga-um-husnaedismal.pdf

Velferðaráðuneytið (2012). Skýrsla vinnuhóps um gerð húsnæðisáætlunar. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Skyrsla-vinnuhops-um-gerd-husnaedisaaetlunar.pdf

Velferðarráðuneytið (2011). Húsnæðisstefna – Skýrsla samráðshóps um húsnæðisstefnu. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/19042011_Skyrsla_samradshops_um_husnaedisstefnu.pdf

Velferðarráðuneytið (2011). Samkomulag lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila.

Velferðarráðuneytið (2012). Skýrsla vinnuhóps um endurskoðun á rekstrar- og skattaumhverfi húsnæðisfélaga. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Skyrsla-vinnuhops-um-endurskodun-a-rekstrar--og-skattaumhverfi-husnaedisfelaga.pdf

Velferðarráðuneytið (2012). Skýrsla vinnuhóps um húsnæðisbætur. Slóð: http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur2012/Husnaedisbaetur_21052012.pdf

Viðskiptablaðið.

Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Ísland og Samtök atvinnulífsins (2008). Stjórnarhættir opinberra fyrirtækja – leiðbeiningar. Slóð: http://www.vi.is/files/2135781393cgvefur.pdf

Vilhjálmur Bjarnason (2010). „Íbúðalánasjóður og áhættustýring“. Í Þjóðarspeglinum. Ritstj. Ingjaldur Hannibalsson. Slóð: http://skemman.is/handle/1946/6752

Vísir.

Waldén, Lars Johan (1996). Föregångare eller hotbild? Reflexioner kring 100 års brittisk bostadspolitik. Gävle: Meyers.

Walsh, Carl E. (2003). Monetary theory and policy. 2. útg. MIT press.

Whitehead, Christine M. (2000). „The Role of Private Finance in Housing: a UK Example“ í Bostadsfinansieringen i framtiden – pågående förändringar och deras konsekvenser. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.

Whitehead, Christine M. (2007). „Social Housing in England“ í Social Housing in Europe. London: LSE.

Willem H. Buiter (2008). Lessons from the North Atlantic financial crisis. Slóð: http://newyorkfed.org/research/conference/2008/rmm/buiter.pdf

Williams, Peter (2007). „Home-ownership at the crossroads?“ CML Housing Finance, issue 02.

Williams, Peter (2011). „The credit crunch in the UK: understanding the impact on housing markets, policies and households“ í Housing Markets and the Global Financial Crisis – The Uneven Impact on Households. London: Edward Elgar.

Williamson, Oliver E. (1963). „Managerial discretion and business behavior“. The American Economic Review, bindi 53.

Þjóðskrá Íslands. Fasteignamat 2012. Slóð: http://www.skra.is/pages/1199 [sótt 11. apríl 2013]

Þjóðviljinn.

Þorgrímur Gestsson (2007). Öryggissjóður verkalýðsins – baráttan fyrir atvinnuleysistryggingum á Íslandi. Reykjavík: Atvinnuleysistryggingasjóður.

Þórarinn G. Pétursson (2001). „Miðlunarferli peningastefnunnar“ Peningamál 2001/4. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.

Heimildir sem ekki hafa verið gefnar út opinberlega

Árni Páll Árnason (2005). Álitsgerð á lögmæti lánasamnings ÍLS við banka og sparisjóði um ávöxtun fjár sem sjóðurinn hefur fengið vegna uppgreiðslna eldri lána sjóðsins.

Ásta H. Bragadóttir (2001). Innleiðing Flexcube skuldabréfa- og verðbréfakerfis fyrir Íbúðalánasjóð.

Bergþóra Bergsdóttir, Ingi Valur Jóhannsson, Sigurður Árni Kjartansson, Sigurður Geirsson, Tómas Örn Kristinsson og Þórður Jónsson (2003). Endurskipulagning á verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs.

Bjarni Frímann Karlsson (2002). „Greinargerð með A. samræmdum reglum Íbúðalánasjóðs um útreikning húsaleigu og B. viðmiðunarverði í tengslum við viðmiðunarstærðir leiguíbúða sveitarfélaga og félagasamtaka“. 30. janúar 2002.

Capto financial Consulting (2004). Risk management workshop. 7-8. júní 2004.

Capto financial consulting (2005). Scenario input for risk calculations 2005.

Capto financial consulting (2006). Detailed description of 2006 Q2 risk report.

Félagsmálaráðherra. Erindisbréf fyrir undirbúningsnefnd, samkvæmt 55. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. 18. júní 1998.

Félagsmálaráðuneytið (1984). Skýrsla starfshóps um nýtt greiðslumat.

Félagsmálaráðuneytið (1989). Skýrsla til félagsmálaráðherra um fyrirkomulag íbúðalánakerfisins.

Félagsmálaráðuneytið (2003). „Greinargerð ráðgjafahóps félagsmálaráðherra um mögulega útfærslu framtíðarskipulags íbúðalána“. 27. október 2003.

Fjármálaeftirlitið (2008). Skýrsla um útlánaáhættu hjá Íbúðalánasjóði.

Fjármálaráðuneytið (2003). Notification according to Article 1(3) of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement on the increase of lending by the Icelandic Housing Financing Fund to 90% of purchase price.

Fjármálaráðuneytið (2004). Efnahagsleg áhrif tillagna um hækkun íbúðalána.

Fundargerð 1. fundar undirbúningsnefndar skv. 55. gr. laga nr. 44/1998, dags. 9. júlí 1998.

Fundargerð stjórnar Fjármálaeftirlitsins 31. ágúst 2004 – 29. apríl 2005.

Fundargerð stjórnar Sambands Íslenskra sparisjóða 27. ágúst 2004.

Fundargerðir fjárhagsnefndar Íbúðalánasjóðs á tímabilinu 20. júlí 2004 – 18. janúar 2011.

Fundargerðir stjórnar Íbúðalánasjóðs á tímabilinu 20. janúar 1999 – 28. september 2011.

Glærukynning Capacent, HFF spread review. Janúar 2011.

Glærukynning Capacent, HFF spread reviw. Nóvember 2009.

Glærukynning Capto financial consulting á áhættustýringarkerfi Íbúðalánasjóðs. 20. Júní 2004.

Glærukynning félagsmálaráðuneytis. The Icelandic house bond system – 90% loans. 2003.

Glærukynning Halls Magnússonar. Hugmynd að framtíðarlánakerfi, kynnt á morgunfundi Íslandsbanka. Júní 2003.

Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir, Gunnhildur Gunnarsdóttir og Svanhildur Guðmundsdóttir (2012). Greiðslumat Íbúðalánasjóðs – Minnisblað fyrir Rannsóknarnefnd Alþingis.

Íbúðalánasjóður (1999-2000). Þak yfir höfuðið.

Íbúðalánasjóður (2004). Funding and risk policy, version 2,2.

Íbúðalánasjóður (2004). Funding and risk policy, version 2,9.

Íbúðalánasjóður (2004). Tillaga að nýju greiðslumati. 2. nóvember 2004.

Íbúðalánasjóður (2004). Viðauki A. við skýrslu 4. ársfjórðungs 2004 lausafjárstýring.

Íbúðalánasjóður (2005). Funding and risk policy, version 3,0.

Íbúðalánasjóður (2007). Þjónustuhandbók.

Íbúðalánasjóður (2008). Fjár- og áhættustýringarstefna, útgáfa 6,0.

Íbúðalánasjóður (2009). Notendahandbók greiðslumat.

Íbúðalánasjóður (2009). Yfirferð á úrbótum í kjölfar skýrslu Fjármálaeftirlitsins um athugun á útlánaáhættu.

Íbúðalánasjóður (2010). Fjár- og áhættustýringarstefna, útgáfa 7,0.

Íbúðalánasjóður og félagsmálaráuneytið. Sameiginleg niðurstaða um upplýsingavinnslu Íbúðalánasjóðs fyrir félagsmálaráðuneytið. 22. maí 2002.

Jenkins, Helmut W. (1975). The housing market and housing financing in Iceland: Report on a Fact-Finding-Mission to the State Housing Agency in Reykjavik.

KPMG. Íbúðalánasjóður – Endurskoðunarskýrslur 2008–2011.

Lánasýsla ríkisins. Árleg skýrsla til fjármálaráðherra um innlend lánamál ríkissjóðs 2005 – 2006.

Lánssamningur á milli Íbúðalánasjóðs og Landsbanka Íslands. 23. desember 2004.

Lánssamningur milli Frjálsa fjárfestingarbankans hf. og Íbúðalánasjóðs. „Viðauki A – Skilyrði og listi undirliggjandi veðskuldabréfa“. 10. maí 2005.

Minnisblað Árna J. Árnasonar til Lánasýslu er varðar viðbót við fyrri greiningu á tekjumissi ÍLS vegna uppgreiðslna. 11. apríl 2005.

Minnisblað Ástu H. Bragadóttur er varðar greiðslumat byggingaraðila vegna lána til nýbygginga. 20. febrúar 2008.

Minnisblað Ástu H. Bragadóttur titlað „Leiguíbúðir – vinnureglur“. 1. febrúar 2007.

Minnisblað Bjarna Frímanns Karlssonar er varðar lánveitingar til leiguíbúða. 15. september 2003.

Minnisblað Bjarna Frímanns Karlssonar til Guðmunds Bjarnasonar titlað „Lánað upp fyrir brunabótamat! – Til umhugsunar“. 28. nóvember 2003.

Minnisblað Bjarna Frímanns Karlssonar um eigið fé í leigufélögum til Guðmunds Bjarnasonar. 25. nóvember 2003.

Minnisblað Einars Jónssonar um ákvarðanir ÍLS um lánveitingu leiguíbúðalána. 22. apríl 2008.

Minnisblað er varðar málefni Íbúðalánasjóðs frá Lánasýslu ríkisins. 9. júní 2005.

Minnisblað er varðar umsögn um frumvarp til laga um húsnæðismál frá Seðlabanka Íslands. 20. apríl 2004.

Minnisblað frá félagsmálaráðherra er varðar samskipti félagsmálaráðuneytis við fjármálaráðuneytið og Ríkisábyrgðasjóð vegna málefna Íbúðalánasjóð. 8. desember 2005.

Minnisblað Guðjóns Bragasonar og Árna Páls Árnasonar til félagsmálaráðherra um hugsanlega útboðsskyldu samstarfssamnings við útboð íbúðabréfa. 3. mars 2004.

Minnisblað Gunnhildar Gunnarsdóttur er varðar lánveitingar Íbúðalánasjóðs til leiguíbúða og byggingaraðila. 12. desember 2006.

Minnisblað Gunnhildar Gunnarsdóttur til stjórnar Íbúðalánasjóðs er varðar greinargerð með vinnureglum um afgreiðslu lána til leiguíbúða. 20. september 20006.

Minnisblað Gunnhildar Gunnarsdóttur til stjórnar Íbúðalánasjóðs tiltað „Niðurfelling á kröfu um bankaábyrgð fyrir bygginaraðila – Tillaga að vinnureglu“. 18. apríl 2006.

Minnisblað Gunnhildar Gunnarsdóttur til stjórnar Íbúðalánasjóðs vegna breytinga á reglugerðum um íbúðalán. 18. apríl 2006.

Minnisblað Hagstofu Íslands um útreikning fastskattavísitölu og áhrif af lækkunar viriðisaukaskatts. 1. mars 2007.

Minnisblað Halls Magnússonar er varðar grunn að umræðu hagsmunaaðila vegna endurskipulagningar húsnæðismarkaðar. 25. ágúst 2003.

Minnisblað Halls Magnússonar er varðar mat á bönkum ásamt samninagerð við banka. 27. febrúar 2004.

Minnisblað Halls Magnússonar til stjórnar Íbúðalánasjóðs um stöðu mála í samningaviðræðum Íbúðalánasjóðs og Deutsche Bank. 23. mars 2004.

Minnisblað Halls Magnússonar um áhættugreiningu vegna nýs íbúðalánakerfis. 12. desember 2003.

Minnisblað Halls Magnússonar um samstarf við erlenda banka vegna nýskipan skuldabréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs. 26. febrúar 2004.

Minnisblað Halls Magnússonar, Þóhalls Arasonar, Benedikts Árnasonar og Sigurjóns Arnar Þórssonar um hækkun hámarkslána til félagsmálaráðherra. 30. október 2003.

Minnisblað Hrafnhildar Sifjar Hrafnsdóttur er varðar nýja tillögu að greiðslumati til félagsmálaráðuneytis. 3. nóvember 2004.

Minnisblað Inga Vals Jóhannssonar vegna fundar með Guðmundi Bjarnasyni. 13. september 2001.

Minnisblað Íbúðalánasjóðs um vaxtaálag. 18. júní 2004.

Minnisblað Páls Kolbeinssonar um tíma- og verkáætlun fyrir lokafrágang á innleiðingu Flexcube fyrir Íbúðalánasjóð. 7. júní 2001.

Minnisblað Ráðgjafar og efnahagsspáar um tillögur Íbúðalánasjóðs um aðferð við fjárstýringu sbr. drög að frumvarpi að breytingu á lögum nr. 44/1998 dags. 9/2/2004 til félagsmálaráðherra. 13. febrúar 2004.

Minnisblað Ríkisábyrgðasjóðs um málefni Íbúðalánasjóðs. 30. nóvember 2005.

Minnisblað Ríkisábyrgðasjóðs um málefni Íbúðalánasjóðs. 7. desember 2005.

Minnisblað Seðlabanka Íslands er varðar breytingar á húsnæðislánum og áhrif á efnahags- og fjármálastöðuleika. 23. október 2003.

Minnisblað Sigurðar Árna Kjartanssonar vegna samkeppni banka við Íbúðalánasjóð. 24. ágúst 2004.

Minnisblað Sigurðar G. Thoroddsen um fund Ríkisábyrgðasjóðs og Fjármálaeftirlitsins. 9. mars 2005.

Minnisblað Svanhildar Guðmundsdóttir er varðar almenn leiguíbúðalán, endurskoðun á reglum og uppfærslu. 26. júní 2009.

Minnisblað til félagsmálaráðherra frá félagsmálaráðuneyti og ÍLS um stöðu Íbúðalánasjóðs og lánssamninga á sviði áhættustýringar. 22. júní 2005.

Minnisblað til fjármálaráðherra frá félagsmálaráðuneytinu með svörum félagsmálaráðherra við spurningum fjármálaráðherra vegna breytinga á útgáfumálum Íbúðalánasjóðs. 19. febrúar 2004.

Minnisblað til forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra, frá félagsmála-ráðherra, um samskipti félagsmálaráðuneytis við fjármálaráðuneyti og Ríkisábyrgðasjóð vegna málefna Íbúðalánasjóðs. 8. desember 2005.

Minnisblað til Guðmunds Bjarnasonar frá Bjarna Frímanni Karlssyni um lánveitingar til leiguíbúða. 15. september 2003.

Minnisblað um fyrirkomulag afnáms uppgreiðsluheimildar frá félagsmálaráðuneytinu. 6. febrúar 2004.

Minnisblað Þórs Saari um úttekt Ríkisendurskoðunar á fjárhagsstöðu Íbúðalánasjóðs. 17. nóvember 2006.

PriceWaterhouseCoopers. Straumur-Burðarás fjárfestingarbanki hf. skýrsla um ákveðna þætti innra eftirlits.

Ragnar Aðalsteinsson (1988). Lögfræðileg athugun og álit á stöðu, valdsviði og ábyrgð Húsnæðisstofnunar ríkisins og Húsnæðismálastjórnar.

Ráðgjöf og efnahagsspá. Hugmynd um „skiptiálög“ m.s. upplýsingar pr. 30/4/2004 og mism. forsendur um vaxtaþróun. 10. maí 2004.

Ráðgjöf og efnahagsspár (2004). Drög að skýrslu: Áhættugreining vegna nýs íbúðalánakerfis.

Ríkisendurskoðun. Innri endurskoðunarskýrslur 2005-2011.

Samningur milli Íbúðalánasjóðs og Deutsche Bank um ráðgjöf við skiptiútboð. 13. maí 2004.

Samningur milli Íbúðalánasjóðs og Ríkisendurskoðunar um vinnu við innri endurskoðun. 15. júní 2005.

Skýrslur til félagsmálaráðherra og Fjármálaeftirlits um fjárhagslega stöðu Íbúðalánasjóðs. Unnar af Íbúðalánasjóði. Ársfjórðungslegar skýrslur á tímabilinu 2004–2012.

Soffía Guðmundsdóttir. Yfirlit lánasamninga Íbúðalánasjóðs við banka og sparisjóði.

Umburðarbréf Svanhildar Guðmundsdóttur er varðar breyttar reglur almennra lánveitinga til leiguíbúða. 8. september 2008.

Verðtryggt skuldabréf milli Sparisjóðabanka Íslands og Íbúðalánasjóðs. Viðauki A – skilyrði og listi undirliggjandi veðskuldabréfa. 30. desember 2005.